• Stol oýun kartoçkasy üçin Magnit bilen PU deri palta gutusy

  Stol oýun kartoçkasy üçin Magnit bilen PU deri palta gutusy

  1.PU deri materialy.

  2.Kartlaryňyzy goraň.

  3. Sargytdan öň hilini barlamak üçin mugt nusga.

  4.Hot-satuw we bazarda meşhur.

  5. Satyş üçin bir gezeklik önümçiligi.

  6.Sizleşdirilen logo we gaplama.

 • Hususy PU deri Oýun kartoçkasy Kollektor palta gutusy Guramaçy

  Hususy PU deri Oýun kartoçkasy Kollektor palta gutusy Guramaçy

  Näzik dizaýn:kartoçka gutusy 120-e çenli ýeňli kartoçkany saklap biler;Paluba gutusyny ygtybarly saklamak isleseňiz, jemi 4 magnit jübüt bölekleri ýapyk saklaýar;Interiorumşak içerki we gaty daşky material paluba gutusyny nusgawy we owadan duýýar

  Degişli ululyk:palubanyň gutusy 4.13 x 3.34 x 3.14 dýuým, kartoçkanyň palta gutusy ýygnalýan kartoçkalaryň köpüsi üçin amatlydyr

  Iň amatly kartoçka:kartoçkanyň şkafy PVX ýok, arka we öň gaty örtük, magnit ýapylmagy we çyzylmaga we tegmile garşy material bilen gelýär

  Giňişleýin programmalar:bu 100 kartoçkaly şkaf, futbol kartoçkalary, beýsbol kartlary, oýun kartlary, hüjüm kartlary, proksi kartlar we ş.m. ýaly ähli ölçegli söwda kartalary üçin ulanylýar.

 • Custörite kart goragçy oýun kartasy 80+, 100+ 300+ palta gutusy

  Custörite kart goragçy oýun kartasy 80+, 100+ 300+ palta gutusy

  1.Acid we PVC-mugt.

  2.Precise laýyk MTG, World Warcraft, Naruto, Pokemon we beýleki köp sanly ölçegli kartoçkalar.

  3. Saýlamak üçin ýöriteleşdirilen logo we dürli reňkler.

  4. Özleşdirilen ululyk we galyňlyk.

  5.Gaty satuw we oýun kartoçkasy bazarynda meşhur

  6.Sizleşdirilen logo we gaplama.

 • MTG / YGO kartoçkalary üçin reňkli palta gutusy / oýun

  MTG / YGO kartoçkalary üçin reňkli palta gutusy / oýun

  1.PP ekologiýa taýdan arassa material, kislotaly we PVC-erkin.

  2. Önümleriňizi düşnükli etmek üçin tozan mugt ussahanasy.

  3. Saýlamak üçin dürli galyňlyk.

  4. Dizaýn faýlyňyz bilen çap edip ýa-da dizaýn üçin kömek edip bilersiňiz.

  5.Precise laýyk MTG, World Warcraft, Naruto, Pokemon we beýleki köp sanly ölçegli kartoçkalar.

 • Tagta oýny MTG ogogioh TCG Oýun kartoçkasy guty gutusy

  Tagta oýny MTG ogogioh TCG Oýun kartoçkasy guty gutusy

  1.Acid we PVC-mugt.

  2.Precise laýyk MTG, World Warcraft, Naruto, Pokemon we beýleki köp sanly ölçegli kartoçkalar.

  3. Saýlamak üçin ýöriteleşdirilen logo we dürli reňkler.

  4. Özleşdirilen ululyk we galyňlyk.

  5.Gaty satuw we oýun kartoçkasy bazarynda meşhur.

  6.Sizleşdirilen logo we gaplama.