Oýun kartoçkasy

 • PU Deri Surat Oýun Kartlary Albom Söwda Baglaýjy Papkasy

  PU Deri Surat Oýun Kartlary Albom Söwda Baglaýjy Papkasy

  1. Saýlamak üçin dürli stil bilen örtülen material: PP, PVC, PU deri…

  2. Özbaşdak çap etmek we saýlamak üçin dürli reňkler.

  3.9 Jübüt albomy 360 standart ölçeg kartasyny saklap biler.

  4. Saýlamak üçin içerki sahypalary ýüklemek / gapdal ýüklemek.

  5.Elastik gaýyş bilen ulanylmaýan mahaly baglaýjy ýapylýar.

 • PU deri 12 jübüt oýun kartlary Albom fermuar kartoçkasy

  PU deri 12 jübüt oýun kartlary Albom fermuar kartoçkasy

  1. Saýlamak üçin dürli stil bilen örtülen material: PP, PVC, PU deri…

  2. Tozan mugt iş dükany.

  3. Özbaşdak çap etmek we saýlamak üçin dürli reňkler.

  480 goşa ýeňli kartoçkany saklaýan 4.20 sahypa.

  5. Içki sahypalar PP materialy.

  6.Elastik gaýyş ulanylmaýan mahaly baglaýjyny ýapýar.

 • Pu Deri Futbol Beýsbol Oýun Kart Baglaýjy Albomy

  Pu Deri Futbol Beýsbol Oýun Kart Baglaýjy Albomy

  1. Özleşdirilen ululyk we logotip çap etmek

  2.Gaplaýyş materialy: PU / PP / Kagyz… Içki sahypa materialy: PP

  3.Kartlar üçin standart ýa-da ýöriteleşdirilen jübüleriň ululygy.

  4. Tozan mugt ussahanasy.

  5.Hakyk 4 jübü / 9 jübüt / 12 jübüt albom

  6. Kartlaryň aňsatlyk bilen gaçmazlygy üçin gapdal ýükleme dizaýny.

  7.Elastik gaýyş bilen ulanylmaýan mahaly baglaýjy ýapylýar.

 • Custöriteleşdirilen 4 jübüt PP Oýun kartoçkasy söwda kartoçkasy

  Custöriteleşdirilen 4 jübüt PP Oýun kartoçkasy söwda kartoçkasy

  Kislota we PVX ýok.Saýlamak üçin dürli stil bilen örtülen material: PP, PU deri, Karton…

  Saýlamak üçin ýöriteleşdirilen çap we dürli reňkler.

  4 Jübüt albomy 160 standart ölçegli kartoçkany saklap bilýärdi.

  Kartlaryň aňsatlyk bilen gaçmazlygy üçin gapdal ýük jübüsiniň dizaýny.

  Elastik gaýyş bilen ulanylmaýan mahaly baglaýjy ýapylýar.

 • Custörite fermuar PU deri 9 jübüt kartoçkasy

  Custörite fermuar PU deri 9 jübüt kartoçkasy

  1. Saýlamak üçin dürli stil bilen örtülen material: PP, PVC, PU deri…

  2.Sizleşdirilen dizaýnlar we çap nyşany

  3. Islegiňize görä 4 jübüt / 9 jübü / 12 jübü edip bilersiňiz

  4. Kartlary saklamak üçin uly mümkinçilik

  5. Kartlaryň aňsatlyk bilen gaçmazlygy üçin gapdal ýük jübüsiniň dizaýny.

  6. Fermuar / elastik gaýyş bilen ulanyp bolmaýar, ulanmaýan wagtyňyz baglaýjyny ýapýar.

 • Printörite çap etmek 9 Jübü elastik ýapyk oýun kartoçkasy

  Printörite çap etmek 9 Jübü elastik ýapyk oýun kartoçkasy

  1. Saýlamak üçin dürli stil bilen örtülen material: PP, PVC, PU deri…

  2.Saýlamak üçin ýöriteleşdirilen çap we dürli reňkler.

  3.9 Jübüt albomy 360 standart ölçeg kartasyny saklap biler.

  4. Kartlaryň aňsat düşmezligi üçin gapdal ýükleme dizaýny.

  5.Elastik gaýyş bilen ulanylmaýan mahaly baglaýjy ýapylýar.

 • Stol oýun kartoçkasy üçin Magnit bilen PU deri palta gutusy

  Stol oýun kartoçkasy üçin Magnit bilen PU deri palta gutusy

  1.PU deri materialy.

  2.Kartlaryňyzy goraň.

  3. Sargytdan öň hilini barlamak üçin mugt nusga.

  4.Hot-satuw we bazarda meşhur.

  5. Satyş üçin bir gezeklik önümçiligi.

  6.Sizleşdirilen logo we gaplama.

 • Hususy PU deri Oýun kartoçkasy Kollektor palta gutusy Guramaçy

  Hususy PU deri Oýun kartoçkasy Kollektor palta gutusy Guramaçy

  Näzik dizaýn:kartoçka gutusy 120-e çenli ýeňli kartoçkany saklap biler;Paluba gutusyny ygtybarly saklamak isleseňiz, jemi 4 magnit jübüt bölekleri ýapyk saklaýar;Interiorumşak içerki we gaty daşky material paluba gutusyny nusgawy we owadan duýýar

  Degişli ululyk:palubanyň gutusy 4.13 x 3.34 x 3.14 dýuým, kartoçkanyň palta gutusy ýygnalýan kartoçkalaryň köpüsi üçin amatlydyr

  Iň amatly kartoçka:kartoçkanyň şkafy PVX ýok, arka we öň gaty örtük, magnit ýapylmagy we çyzylmaga we tegmile garşy material bilen gelýär

  Giňişleýin programmalar:bu 100 kartoçkaly şkaf, futbol kartoçkalary, beýsbol kartlary, oýun kartlary, hüjüm kartlary, proksi kartlar we ş.m. ýaly ähli ölçegli söwda kartalary üçin ulanylýar.

 • Custörite kart goragçy oýun kartasy 80+, 100+ 300+ palta gutusy

  Custörite kart goragçy oýun kartasy 80+, 100+ 300+ palta gutusy

  1.Acid we PVC-mugt.

  2.Precise laýyk MTG, World Warcraft, Naruto, Pokemon we beýleki köp sanly ölçegli kartoçkalar.

  3. Saýlamak üçin ýöriteleşdirilen logo we dürli reňkler.

  4. Özleşdirilen ululyk we galyňlyk.

  5.Gaty satuw we oýun kartoçkasy bazarynda meşhur

  6.Sizleşdirilen logo we gaplama.

 • MTG / YGO kartoçkalary üçin reňkli palta gutusy / oýun

  MTG / YGO kartoçkalary üçin reňkli palta gutusy / oýun

  1.PP ekologiýa taýdan arassa material, kislotaly we PVC-erkin.

  2. Önümleriňizi düşnükli etmek üçin tozan mugt ussahanasy.

  3. Saýlamak üçin dürli galyňlyk.

  4. Dizaýn faýlyňyz bilen çap edip ýa-da dizaýn üçin kömek edip bilersiňiz.

  5.Precise laýyk MTG, World Warcraft, Naruto, Pokemon we beýleki köp sanly ölçegli kartoçkalar.

 • Tagta oýny MTG ogogioh TCG Oýun kartoçkasy guty gutusy

  Tagta oýny MTG ogogioh TCG Oýun kartoçkasy guty gutusy

  1.Acid we PVC-mugt.

  2.Precise laýyk MTG, World Warcraft, Naruto, Pokemon we beýleki köp sanly ölçegli kartoçkalar.

  3. Saýlamak üçin ýöriteleşdirilen logo we dürli reňkler.

  4. Özleşdirilen ululyk we galyňlyk.

  5.Gaty satuw we oýun kartoçkasy bazarynda meşhur.

  6.Sizleşdirilen logo we gaplama.

 • Ultra Clear Pro 9 Jübü sahypasynyň söwda kartoçkasy baglaýjy ýeň

  Ultra Clear Pro 9 Jübü sahypasynyň söwda kartoçkasy baglaýjy ýeň

  1.PP material, kislotaly we PVC-erkin.

  2. Professional ýöriteleşdirilen hyzmat.

  3. 18 jübü kartoçkasy üçin 9 jübüt ýa-da goşa tarap edip bilersiňiz.

  4. Saýlamak üçin ýüklemek / gapdal ýüklemek

  5. Suw geçirmeýän we ýokary aç-açanlyk

  6.Sizleşdirilen logo we gaplama.

12Indiki>>> Sahypa 1/2