• 3 sany halkaly ýaprak sahypalary bolan ýörite kiçi deri albomy

  3 sany halkaly ýaprak sahypalary bolan ýörite kiçi deri albomy

  1. 3 ″ surat saklaýyş kitabynyň ölçegi

  2. leafapragyň içki sahypalary üçin 3 halka üçin amatly.

  3.Gapak uzak wagtlap tozan, kislota we suw geçirmeýän PU / PVC materialdan ýasalyp bilner, ýatlamalaryňyza ýokary hilli goragy üpjün edýär

  4. Iň oňat sowgat: anniversaryubileý, söýgüliler güni, çaga duşy, doglan gün, natal-ya, gutardyş, maşgala ýazgylary, toý myhmanlar kitaby, ýat kitaby we ş.m. ýaly aýratyn gün üçin ajaýyp şahsy sowgat.

 • Omörite Kpop Kart ýygnamak PVC Surat albomy

  Omörite Kpop Kart ýygnamak PVC Surat albomy

  1.Gapakdaky jübü islän wagtyňyz ýerleşdirilip bilner

  2. 3 dýuým surat / ýyldyz kartoçkasy / oýun kartoçkasy / film bileti ýygnamak üçin laýyk

  3. Içki sahypa uzak wagtlap tozan, kislota we suw geçirmeýän PVX materialdan ýasalýar, ýatlamalaryňyza ýokary hilli goragy üpjün edýär.

  4. Iň oňat sowgat: anniversaryubileý, söýgüliler güni, çaga duşy, doglan gün, natal-ya, gutardyş, maşgala ýazgylary, toý myhmanlar kitaby, ýat kitaby we ş.m. ýaly aýratyn gün üçin ajaýyp şahsy sowgat.

 • Içki sahypalary bolan gara pply ýörite surat albomy

  Içki sahypalary bolan gara pply ýörite surat albomy

  1.Fabrik örtük toý kitaplary surat kitaplary.

  2. Tozan mugt ussahanasy.

  3.Gaty gowy gaplama usuly we öz islegiňiz üçin dürli

  4.40 / 60/80/100 Sahypalar Gara ýazgy albomy

  5. Içki sahypa uzak wagtlap tozan, kislota we suw geçirmeýän pp materialdan ýasalýar, ýatlamalaryňyza ýokary hilli goragy üpjün edýär.

 • Gorag filmi bilen ýörite mata surat albomy ýazgy kitaby ýat kitaby

  Gorag filmi bilen ýörite mata surat albomy ýazgy kitaby ýat kitaby

  1. Saýlamak üçin dürli gapak materialy: Mata / pp / kagyz / pu…

  2. Örtük we içki sahypalar üçin ýöriteleşdirilen ululyk we dizaýnlar

  Qualityokary hilli önüm öndürmek üçin 3.15 ýyllyk zawod tejribesi.

  4. Önümleriňizi düşnükli etmek üçin tozan mugt ussahanasy.

  5. Bazarda gyzgyn satuw

 • Iörite DIY senet kagyzy Toý sowgady surat albomynyň ýazgy kitaby

  Iörite DIY senet kagyzy Toý sowgady surat albomynyň ýazgy kitaby

  1.Fabrik örtük toý kitaplary surat kitaplary.

  2. Saýlamak üçin dürli material we ýer

  3.80 Sahypa Gara DIY Scrapbook Albom senet kagyzy

  4. Içki sahypa uzak wagtlap tozan, kislota we suw geçirmeýän kagyz materiallaryndan ýasalýar, ýatlamalaryňyza ýokary hilli goragy üpjün edýär.

  5. Iň oňat sowgat: anniversaryubileý, söýgüliler güni, çaga duşy, doglan gün, natal-ya, gutardyş, maşgala kitaplary, toý myhmanlar kitaby, ýat kitaby we ş.m. ýaly aýratyn gün üçin ajaýyp şahsylaşdyrylan sowgat.

 • Customörite dizaýnlar Kagyz karton Toý çaga surat albomy

  Customörite dizaýnlar Kagyz karton Toý çaga surat albomy

  1. Kagyz karton örtük toý kitaplary surat kitaplary.

  2. Saýlamak üçin dürli material: PP / Kagyz / PVC / PU.

  3. 4 * 6 dýuým surat ýygnamak ýa-da ululygyňyzy düzmek üçin laýyk.

  3. Içki sahypa uzak wagtlap tozan, kislota we suw geçirmeýän PP + kagyz materiallaryndan ýasalýar, ýatlamalaryňyza ýokary hilli goragy üpjün edýär.

  4. Iň oňat sowgat: anniversaryubileý, söýgüliler güni, çaga duşy, doglan gün, natal-ya, gutardyş, maşgala ýazgylary, toý myhmanlar kitaby, ýat kitaby we ş.m. ýaly aýratyn gün üçin ajaýyp şahsy sowgat.

 • Çäklendirilen kitap 4 × 6 albom 200 surat Mata örtük kitapçasy

  Çäklendirilen kitap 4 × 6 albom 200 surat Mata örtük kitapçasy

  1.Fabrik örtük toý kitaplary surat kitaplary.

  2. 4 * 6 dýuým surat ýa-da bilet ýygnamak üçin laýyk

  3. Içki sahypa uzak wagtlap tozan, kislota we suw geçirmeýän PP + kagyz materiallaryndan ýasalýar, ýatlamalaryňyza ýokary hilli goragy üpjün edýär.

  4. Iň oňat sowgat: anniversaryubileý, söýgüliler güni, çaga duşy, doglan gün, natal-ya, gutardyş, maşgala ýazgylary, toý myhmanlar kitaby, ýat kitaby we ş.m. ýaly aýratyn gün üçin ajaýyp şahsy sowgat.

 • Hardörite çap etmek gaty kagyz örtügi Çaga ýady Surat albomy

  Hardörite çap etmek gaty kagyz örtügi Çaga ýady Surat albomy

  1. Kagyz karton örtük toý kitaplary surat kitaplary.

  2. Saýlamak üçin dürli reňkler

  3. 4 * 6 dýuým surat ýygnamak ýa-da ululygyňyzy düzmek üçin laýyk.

  4. Önümleriňizi düşnükli etmek üçin tozan mugt ussahanasy.

  5. Dizaýnlar üçin size kömek edip biler.

  6. Içki sahypa uzak wagtlap tozan, kislota we suw geçirmeýän PP + kagyz materiallaryndan ýasalýar, ýatlamalaryňyza ýokary hilli goragy üpjün edýär.