ofis kanselýariýa 3 deşik D-halka baglaýjy faýl bukjasy

Gysga düşündiriş:

1. Ulanylyşy: Faýl klassifikasiýasy, A4 resminamasy, guramaçy haty FC ölçegli kagyz, ofis / okuw esbaplary

2. highokary hilli pvc material ..

3.Gaplamak: saýlamak üçin dürli reňkler.

4. Ofis / mekdep kanselýariýasy we mahabat sowgady.

5. Ölçeg we çap etmek aýratynlaşdyrylyp bilner


Önümiň jikme-jigi

Jikme-jik surat

Haryt bellikleri

Arza

A4 / A4 faýllaryny / kartlaryny saklamak üçin ulanylyş ..

A4 / FC / A5 ululykdaky ýaprak sahypalary üçin laýyk ölçeg.

Custöriteleşdirilen dizaýnlar we talap.

Önümleriň beýany

Material PP
Peromance Suratlaryňyzy goraýar we ýygnaýar
Arza Suratlar / kartoçkalar we ş.m. üçin ulanylýar.
Mugt nusga Hawa (ýöne iberiş tölegi aýrylýar).
Tölegiň şerti Getirmezden ozal 30% goýum + 70% balans.
Eltip bermegiň wagty Mysal üçin 4-7 gün, sargyt üçin 25-30 gün.
Hyzmatlar Lomaý, OEM, ODM, OBM elýeterli.
Ulanyldy Mekdepler, ofis, dükan, myhmanhanalar, eksport, sowgatlar we ş.m.

“Dongguan Huiqi” kanselýariýa kärhanasy

● Dongguan Huiqi, 15 ýyldan gowrak wagt bäri 2006-njy ýyldan bäri bu bazara gönükdirilen Hytaýda tagta oýun enjamlaryny öndüriji!

Card Kart ýeňi, palta gutusy, baglaýjy, playmat, gapjyk, faýl bukjasy we ş.m. ýaly dürli görnüşli oýun esbaplaryny we ofis kanselýariýa önümlerini öndürýäris.

Advanced Ösen enjamlar we ökde işçiler bilen huiqi müşderilerimiziň dürli önüm zerurlyklaryny kanagatlandyryp biler.

Haryt maglumatlary

Materialbu Model üçin: PVC
Aýratynlyk:EKO üçin amatly
Baglaýjynyň ululygy: 31.5x28.5x5.5x sm
Goýmalar: A5 içki sahypalar üçin
Peformance: Kartlaryňyzy we faýllaryňyzy gorady.
Gaplamak:1 sany / garşy paket sumkasy, 20 sany/ ctn 
Karton infosy:42x25x27cm
Konteýner ýüklemek:200000 sany/ 1x20FCL
Üstünligimiz 1)15-den gowrakzawod tejribesi
2)35-den gowrak maşyn&100 ökde işçi
3)100Aýda 00,000 sany kompýuter üpjün edilip bilner
One çig maldan taýýar önümlere çenli dükan önümçiligi
5) OEM elýeterli we kiçi MOQkazyýet tertibi üçin                        
Şahadatnama SGSýa-da müşderileriň islegine görä dürli şahadatnama berip bileris.

Sorag-jogap

Şereketiňiz öndüriji ýa-da söwda kompaniýasymy?

J: 7 ýyllyk eksport tejribesi bolan öndüriji.

Zawodyňyz nirede?

J: Dhenguan şäherinde, Şençzhenen halkara howa menzilinden bir sagat uzaklykda, Guanç Guangzhouou Gündogar stansiýasyndan 30 minut, Şençzhenen luohu statusyndan 45 minut uzaklykda.

Önümleriňizi sazlap bolarmy?

J: Hawa, edip bileris.diňe sumka gaplamak bilen çäklenmän, paýlaşmak pikiri hem gaplaýar.

Sargytym haçan iberiler?

J: Gurluşyň wagty adaty ýagdaýlarda takmynan 20 senenama güni bolar.Sargydyňyz gyssagly bolsa, ileri tutulýan ugur hökmünde hem tertipläp bileris.Has takyk möhlet üçin satuwlarymyz bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Getirmegiň şertleri näme?

J: Umuman, EXW, FOB, CFR, CIF, DDU, DDP we ş.m. bolar.

Haýsy töleg usulyny kabul edýärsiňiz?

J: T / T, Alibaba Söwda Kepilligi we Paypal we ş.m. tölegleri kabul ederliklidir.

Biziň hyzmatymyz

Dizaýnlar üçin size kömek edip biler

Çig maldan taýýar önümlere çenli bir gezeklik önümçilik.

OEM / ODM 15 ýyldan gowrak wagt bäri.

Professional satuw hyzmaty we satuwdan soň

Qualityokary hilli gözegçilik etmek üçin hünärmen QC topary.

Zawodymyz giňeldileli bäri, "adamlara gönükdirilen, innowasiýa we kämillige ymtylmak" ýörelgesine bagly bolduk.Kompaniýamyz kanselýariýa pudagynda içerki tehniki we dolandyryş elitalaryny getirýär."Diri galmagyň hili, dolandyryşyň netijeliligi, ilki bilen ygtybarlylyk" ýörelgesini alyp, halkara ülňülerine laýyklykda, ýokary hilli dolandyryş ulgamyny döretdik we her bir işgäriň jogapkärçiligini durmuşa geçirmegi maksat edinýäris.Birnäçe ýyl bäri müşderilere ýokary hilli önümler we hyzmatlar hödürleýäris.Biziň kompaniýamyz gowy abraý gazandy.Müşderilerimize sag bolsun aýdyp, ýokary hilli önümler üçin has ýokary hilli şekil gurduk.Önümlerimiz daşary ýurtlarda satylýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • 0 1 2 Hddb128a15b324e8ca44530b848594053W

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    ÖNÜMLER Kategoriýalary

    Mong pu çözgütlerini 5 ýyl bermäge üns beriň.